Quote


Vi gestaltar rumsupplevelser där funktion och skönhet samspelar och förstärker varandra. På så sätt utmanar vi oss till att skapa rum som väcker känslor, är föränderliga med tiden och som ger människor de bästa förutsättningarna för att leva och mötas. Det är vårt löfte.

Vi kallar det levande rum.

Mouse

AIX – från idé till genomförande

På AIX arkitektkontor samarbetar nära 100 medarbetare med att skapa arkitektur som gör skillnad och som förbättrar samhället. Vi har över 30 års branscherfarenhet och tar oss an uppdrag inom allt från stadsbyggnad till nybyggnad och ombyggnad.
Vi arbetar inom fem marknadsområden: Utbildning & Forskning, Kommersiella lokaler, Kulturmiljö & Restaurering, Stadsutveckling och Bostäder. Genom att vi arbetar tvärs över dessa områden, drar vi också nytta av varandras kompetenser och hittar på så sätt den bästa lösningen för varje enskilt projekt. På AIX tar vi ett helhetsgrepp och hjälper våra uppdragsgivare att förverkliga sina visioner – från start till invigning.

AIX har ett Kvalitets- och Miljöledningssystem som följer ISO 9001 och ISO 14001.

Lämna din mailadress nedan för
att ta del av AIX nyhetsbrev.

Kontakt

Start typing and press Enter to search